O NAS
 
Przedszkole nasze mieści się na osiedlu Mikołoja Kopernika w Zabrzu i działa już od 1990 roku. Jest to piętrowy budynek spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa. Dysponujemy dużą przestrzenią lokalową, co pozwala na pełne realizowanie założeń programowych. Panuje tu życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, pracowników, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, systematycznie podnoszone na kursach specjalistycznych i warszatatach szkoleniowych co zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom.
 
NASZA MISJA
 
"Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, które będzie wrażliwe na otaczający świat. Chcemy przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami".
 
NASZE MOTTO
 
"Dziecko chce byc dobre, jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż".
                                                                                           Janusz Korczak
 
METODY PRACY Z DZIEĆMI
 
Realizując treści programowe wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalająych ukazać zalety i walory każdego dziecka. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. Nauczycielki z dużą starannością dokonują doboru metody do możliwości emocjonalnych i fizycznych swoich podopiecznych.
Oto niektóre z metod stosowane w codziennej pracy z dziećmi:
 
1. Metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej - dziecięca matematyka.
2. Metoda pedagogiki zabawy.
3. Metoda ruchu rozwojowego Weroniki Sherborne.
4. Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz.
5. Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss.
6. Opowieść ruchowa.
7. Metoda twórczego ruchu Carla Orffa.
8. Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana.